ข้อมูลนักเรียนที่ศึกษาต่อ

จำนวนนักเรียนชั้น ป.6 ที่ศึกษาต่อ
กรณีไม่มีข้อมูลที่ตำแหน่งใด ให้ใส่เลข 0 ครับ
จำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ศึกษาต่อ
การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
Copyright © 2019. All rights reserved.